Edukacja Domowa

Informacje ogólne

Chrześcijańska Szkoła Montessori to szkoła podstawowa, niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Jesteśmy placówką ekumeniczną, a to oznacza, że w naszej szkole spotykają się uczniowie z różnych kościołów chrześcijańskich. Nasi uczniowie realizują obowiązek szkolny, wystawiamy ważne świadectwa, a jako placówka oświatowa jesteśmy pod nadzorem Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

Edukacja w naszej szkole oparta jest na metodzie Montessori, między innymi dlatego, że inspiruje rodziców do pracy z dziećmi w domu, a dzieci do samodzielności i ciągłego rozwoju. Jako Szkoła Montessori stawiamy przede wszystkim na indywidulane podejście do każdego dziecka oraz na ukierunkowanie i wspieranie rodziców uczących swoje dzieci w domu.

Od 1 września 2013 r. Chrześcijańska Szkoła Montessori wprowadza program, polegający na profesjonalnym wspieraniu rodziców, którzy zdecydowali się na realizację obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania.

Nasz program opiera się na następujących filarach:

  • indywidualne podejście do każdej rodziny;
  • pomoc w przygotowaniu środowiska Edukatorów domowych;
  • troska o rozwój rodziców w zakresie zdobywania i przekazywania wiedzy oraz w zakresie metod nauczania i metod wychowawczych;
  • zadbanie o dostęp do materiałów (pomocy dydaktycznych) Montessori;
  • otwartość na potrzeby rodziców i dzieci.

Oferujemy również wsparcie dla rodziców dzieci w wieku 3-5 lat poprzez:

  • warsztaty edukacyjne i wychowawcze;
  • możliwość uczestniczenia w wycieczkach do miejsc nauki i kultury;
  • wypożyczanie materiałów Montessori i wartościowych książek wychowawczych;
  • organizację zajęć dodatkowych.

Jako rodzice i nauczyciele wiemy, że wszyscy uczymy się przez całe życie, nie tylko w trakcie edukacji szkolnej. Naszym celem przy zakładaniu Szkoły Montessori była współpraca z rodzicami uczniów i dzielenie się naszymi doświadczeniami i zdobytą wiedzą.

Zdecydowaliśmy się na edukację metodą Marii Montessori, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że to doskonały wybór zarówno dla dzieci jak i  rodziców.

Nauka w ramach Edukacji Domowej w Chrześcijańskiej Szkole Montessori jest całkowicie bezpłatna.