POMOCE I INFORMATORY

Dokumenty dotyczące:

  • pomocy dydaktycznych,

  • przykładowych arkuszy egzaminacyjnych,

  • wymagań egzaminacyjnych do przedmiotów,

  • plików informacyjnych

znajdziesz tu: http://ed.montessori.gda.pl/

Hasło dostępu bez zmian.

Na stronie centralnej komisji egzaminacyjnej pojawiły się Informatory dotyczące sprawdzianu na koniec VIII klasy.

Nie ma jeszcze przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, jednak w informatorach znajduje się zakres, który obejmuje sprawdzian.

Informacje znajdziesz tu: https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/