Oferta

Wspieramy rodziców poprzez:

a) szczegółową prezentację programu nauczania dla poszczególnych klas szkoły podstawowej;
b) pomoc rodzicom w rozłożeniu podstawy programowej na poszczególne lata, miesiące, a nawet tygodnie;
c) pomoc w diagnozie dziecka na początku każdego roku szkolnego (dla chętnych rodziców);
d) organizowanie egzaminów po indywidulanym ustaleniu formy z każdą rodziną, zgodną z oczekiwaniami rodziców;
e) zorganizowane zajęcia raz w tygodniu w szkole z: muzyki, plastyki,, warsztaty kreatywności (inspirowane programem Odyseja Umysłu), j. angielski
f) możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych (ceramika, wspinaczka, basen i inne);
g) udział w  warsztatach metodycznych Montessori dla rodziców dzieci w  wieku 6-12 lat, których celem jest inspiracja i zachęta do pracy z dzieckiem  w domu;
h) udział w warsztatach komunikacji empatycznej dla rodziców (warsztaty inspirowane modelem Porozumienia bez przemocy M. Rosenberga));
i) udział w warsztatach edukacyjnych dla dzieci
j) udział w organizowanych specjalnie dla edukatorów domowych wycieczkach do miejsc nauki i kultury na terenie Trójmiasta
k) regularne konsultacje mailowe i bezpośrednie z nauczycielami w celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące danego przedmiotu lub metod pracy z  dzieckiem w domu;
l) możliwość wypożyczania materiałów edukacyjnych Montessori do domu (w miarę rozbudowy naszej bazy dydaktycznej);
m) pomoc dydaktyczną w pracy z materiałami poprzez udostępnienie prezentacji (pliki video);
n) wskazanie ciekawych stron internetowych, gdzie znajdują się pomysły z  interesującymi pomocami jakie można tanim samemu kosztem wykonać w domu;
o) uczestnictwo w  wycieczkach szkolnych, wyjazdach integracyjnych, Zielonej i Białej Szkole (zgodnie z cennikiem wycieczek i wyjazdów),
p) możliwość włączenia dziecka  w zajęcia Royal Rangers (chrześcijański skauting);
r) integrację edukatorów domowych poprzez stworzenie Klubu Edukatorów Domowych jak i pomoc w organizacji Zlotów Edukatorów Domowych na Kaszubach.

Oferujemy również wsparcie dla rodziców dzieci w wieku 3-5 lat poprzez:

  • warsztaty edukacyjne i wychowawcze;
  • możliwość uczestniczenia w wycieczkach przedszkolnych do miejsc nauki i kultury;
  • wypożyczalnie materiałów Montessori i wartościowych książek wychowawczych;
  • organizację popołudniowych zajęć z rytmiki i plastyki