Oferta

Wspieramy rodziców poprzez:

a) szczegółową prezentację programu nauczania dla poszczególnych klas szkoły podstawowej;
b) pomoc rodzicom w rozłożeniu podstawy programowej na poszczególne lata, miesiące, a nawet tygodnie;
c) pomoc w diagnozie dziecka na początku każdego roku szkolnego (dla chętnych rodziców);
d) organizowanie egzaminów po indywidulanym ustaleniu formy z każdą rodziną;
e) zorganizowane zajęcia dodatkowe w szkole z: kreatywności (inspirowane programem Odyseja Umysłu), j. angielskiego, rękodzieła, montowni, ceramiki, MathRiders, eMBi Robik, ozobot, warsztaty – pamięć, autoprezentacja i koncentracja, filozofia dla dzieci, legoedukacja;
f) możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych tj. wspinaczka, basen, lekcje muzealne, wycieczki, …
g) udział w  warsztatach metodycznych Montessori dla rodziców dzieci w  wieku 6-12 lat, których celem jest inspiracja i zachęta do pracy z dzieckiem  w domu;
h) udział w warsztatach komunikacji empatycznej dla rodziców (warsztaty inspirowane modelem Porozumienia bez przemocy M. Rosenberga));
i) udział w warsztatach edukacyjnych dla dzieci
j) udział w organizowanych specjalnie dla edukatorów domowych wycieczkach do miejsc nauki i kultury na terenie Trójmiasta
k) regularne konsultacje mailowe i bezpośrednie z nauczycielami w celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące danego przedmiotu lub metod pracy z  dzieckiem w domu;
l) możliwość wypożyczania materiałów edukacyjnych Montessori do domu (w miarę rozbudowy naszej bazy dydaktycznej);
m) pomoc dydaktyczną w pracy z materiałami poprzez udostępnienie prezentacji (pliki video);
n) wskazanie ciekawych stron internetowych, gdzie znajdują się pomysły z  interesującymi pomocami jakie można tanim samemu kosztem wykonać w domu;
o) uczestnictwo w  wycieczkach szkolnych, wyjazdach integracyjnych, Zielonej i Białej Szkole (zgodnie z cennikiem wycieczek i wyjazdów),
p) możliwość włączenia dziecka  w zajęcia Royal Rangers (chrześcijański skauting);
r) integrację edukatorów domowych poprzez stworzenie Klubu Edukatorów Domowych jak i pomoc w organizacji Zlotów Edukatorów Domowych na Kaszubach.

Oferujemy również wsparcie dla rodziców dzieci w wieku 3-5 lat poprzez:

  • warsztaty edukacyjne i wychowawcze;
  • możliwość uczestniczenia w wycieczkach przedszkolnych do miejsc nauki i kultury;
  • wypożyczalnie materiałów Montessori i wartościowych książek wychowawczych;
  • organizację popołudniowych zajęć z rytmiki i plastyki