Rekrutacja

 

Proces rekrutacji dzieci do Edukacji Domowej w ramach naszej szkoły
składa się z kilku kroków:

 

a) Zapoznanie się z ofertą CHSM dla Edukatorów Domowych
    (dostępną na stronie http://edukacjadomowa.info/oferta/)
b) Zgłoszenie telefoniczne, mailowe, osobiste dziecka do Edukacji Domowej
     – Zgłoszenie mailowe o przyjęcie ucznia do Edukacji Domowej prosimy składać
       na adres e-mail: aleksandra.czechowska@montessori.gda.pl
     – Zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 571-235-494
c) Spotkanie indywidualne rodziców z osobą odpowiedzialną za rekrutację
     do Edukacji Domowej
 d) Podpisanie umowy
 
 O przyjęciu dziecka do Edukacji Domowej w Chrześcijańskiej Szkole Montessori
 zgodnie ze Statutem Szkoły decyduje Dyrektor Szkoły.
Zezwolenie może być wydane przez Dyrektora, jeżeli:
1.   został złożony wniosek
2.   do wniosku dołączono:
      – opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
      – oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających
         realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie
         kształcenia,
       – zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez
         dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych
         egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.
 
Wzory dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz w zakładce Dokumenty:
http://dokumenty.montessori.gda.pl/Rok%20szkolny%202017-2018/