TERMINY EGZAMINÓW

EGZAMINY DLA UCZNIÓW EDUKACJI DOMOWEJ

 

TERMINY EGZAMINÓW DLA KLAS 4-7:

 • 25 LISTOPADA 2017
 • 16 GRUDNIA 2017
 • 01 LUTY 2018
 • 02 LUTY 2018
 • 24 MARCA 2018
 • 21 KWIECIEŃ 2018
 • 19 MAJ 2018
 • 25 MAJ 201826 MAJ 2018

Egzaminy pisemne w każdym z terminów odbywają się o dwóch godzinach:

 • 09:00
 • 12:30

Po egzaminie pisemnym dzieci przystępują do egzaminu ustnego.

Dzieci piszące egzamin pisemny o godzinie 09:00 mogą wybrać godzinę egzaminu pisemnego spomiędzy dostępnych:

 • 10:00
 • 10:20
 • 10:40
 • 11:00
 • 11:20
 • 11:40
 • 12:00
 • 12:20

Dzieci piszące egzamin pisemny o godzinie 12:30 mogą wybrać godzinę egzaminu pisemnego spomiędzy dostępnych:

 • 13:30
 • 13:50
 • 14:10
 • 14:30
 • 14:50
 • 15:10
 • 15:30
 • 15:50

Przykładowe egzaminy z poszczególnych przedmiotów dostępne są na http://ed.montessori.gda.pl/