TERMINY EGZAMINÓW

EGZAMINY DLA UCZNIÓW EDUKACJI DOMOWEJ

Link do zapisu na egzaminy otrzymaliście Państwo w mailu.
Proszę pamiętać aby dziecko zapisywać na konkretny przedmiot w przeznaczonym do tego arkuszu.
Jedna tabela dotyczy przedmiotów prowadzonych przez jednego nauczyciela.

TERMINY EGZAMINÓW DLA KLAS 1-3:

Egzaminy dla dzieci uczących się w edukacji domowej w klasach 1-3 w najbliższym czasie zostaną ustalone – proszę o cierpliwość.

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

 

TERMINY EGZAMINÓW DLA KLAS 4-8:

 • 17 LISTOPAD 2018
 • 08 GRUDZIEŃ 2018
 • 13 LUTY 2019
 • 14 LUTY 2019
 • 16 MARZEC 2019
 • 11 MAJ 2019
 • 24 MAJ 2019
 • 25 MAJ 2019
 • 24 CZERWIEC 2019
 • 25 CZERWIEC 2019
 • 19 LIPIEC 2019
 • 20 LIPIEC 2019

PRZEDMIOTY Z KTÓRYCH UCZEŃ ED KLAS 4-8 ZDAJE EGZAMIN:

PRZEDMIOTKLASA IVKLAS VKLAS VIKLAS VIIKLASA VII
JĘZYK POLSKITAKTAKTAKTAKTAK
JĘZYK ANGIELSKITAKTAKTAKTAKTAK
JĘZYK NIEMIECKI LUB HISZPAŃSKINIENIENIE TAKTAK
HISTORIATAKTAKTAKTAKTAK
KOSSNIENIENIENIETAK
PRZYRODATAKNIETAKNIENIE
GEOGRAFIANIETAKNIETAKTAK
BIOLOGIANIETAKNIETAKTAK
CHEMIANIENIENIETAKTAK
FIZYKANIENIENIETAKTAK
MATEMATYKATAKTAKTAKTAKTAK
INFORMATYKATAKTAKTAKTAKTAK
EdBNIENIENIENIETAK

 

Egzaminy pisemne w każdym z terminów odbywają się o dwóch godzinach:

 • 09:00
 • 12:30

Po egzaminie pisemnym dzieci przystępują do egzaminu ustnego.

Proszę pamiętać, aby zapisów dokonywać w zakładce dotyczącej danego przedmiotu !!!

Dzieci piszące egzamin pisemny o godzinie 09:00 mogą wybrać godzinę egzaminu ustnego spomiędzy dostępnych:

 • 10:00
 • 10:20
 • 10:40
 • 11:00
 • 11:20
 • 11:40
 • 12:00
 • 12:20

Dzieci piszące egzamin pisemny o godzinie 12:30 mogą wybrać godzinę egzaminu pisemnego spomiędzy dostępnych:

 • 13:30
 • 13:50
 • 14:10
 • 14:30
 • 14:50
 • 15:10
 • 15:30
 • 15:50