TERMINY EGZAMINÓW

EGZAMINY DLA UCZNIÓW EDUKACJI DOMOWEJ

Link do zapisu na egzaminy otrzymaliście Państwo w mailu.
Proszę pamiętać aby dziecko zapisywać na konkretny przedmiot w przeznaczonym do tego arkuszu.
Jedna tabela dotyczy przedmiotów prowadzonych przez jednego nauczyciela.

TERMINY EGZAMINÓW DLA KLAS 1-3:

Egzaminy dla dzieci uczących się w edukacji domowej w klasach 1-3:

* Zastrzegamy sobie możliwość przesunięcia egzaminu z przyczyn od nas niezależnych (np. choroba nauczyciela)

KLASA 1

13.02 godzina 10.00
25.02 godzina 10.00
13.05 godzina 10.00
03.06 godzina 10.00

KLASA 2

14.02 godzina 10.00
11.03 godzina 10.00
20.05 godzina 10.00

KLASA 3

13.02 godzina 13.00
14.02 godzina 13.00
18.03 godzina 13.00
01.04 godzina 13.00
27.05 godzina 13.00

Terminy weekendowe (tu pierwszeństwo mają osoby spoza Trójmiasta) dla uczniów klas 1-3:

24 maja godzina 10.00 i 13.00
25 maja godzina 10.00 i 13.00
11 maja godzina 10:00

 

TERMINY EGZAMINÓW DLA KLAS 4-8:

 • 17 LISTOPAD 2018
 • 08 GRUDZIEŃ 2018
 • 13 LUTY 2019
 • 14 LUTY 2019
 • 16 MARZEC 2019
 • 11 MAJ 2019
 • 24 MAJ 2019
 • 25 MAJ 2019
 • 24 CZERWIEC 2019
 • 25 CZERWIEC 2019
 • 19 SIERPIEŃ 2019
 • 20 SIERPIEŃ 2019

PRZEDMIOTY Z KTÓRYCH UCZEŃ ED KLAS 4-8 ZDAJE EGZAMIN:

PRZEDMIOTKLASA IVKLAS VKLAS VIKLAS VIIKLASA VII
JĘZYK POLSKITAKTAKTAKTAKTAK
JĘZYK ANGIELSKITAKTAKTAKTAKTAK
JĘZYK NIEMIECKI LUB HISZPAŃSKINIENIENIE TAKTAK
HISTORIATAKTAKTAKTAKTAK
KOSSNIENIENIENIETAK
PRZYRODATAKNIETAKNIENIE
GEOGRAFIANIETAKNIETAKTAK
BIOLOGIANIETAKNIETAKTAK
CHEMIANIENIENIETAKTAK
FIZYKANIENIENIETAKTAK
MATEMATYKATAKTAKTAKTAKTAK
INFORMATYKATAKTAKTAKTAKTAK
EdBNIENIENIENIETAK

 

Egzaminy pisemne w każdym z terminów odbywają się o dwóch godzinach:

 • 09:00
 • 12:30

Po egzaminie pisemnym dzieci przystępują do egzaminu ustnego.

Proszę pamiętać, aby zapisów dokonywać w zakładce dotyczącej danego przedmiotu !!!

Dzieci piszące egzamin pisemny o godzinie 09:00 mogą wybrać godzinę egzaminu ustnego spomiędzy dostępnych:

 • 10:00
 • 10:20
 • 10:40
 • 11:00
 • 11:20
 • 11:40
 • 12:00
 • 12:20

Dzieci piszące egzamin pisemny o godzinie 12:30 mogą wybrać godzinę egzaminu pisemnego spomiędzy dostępnych:

 • 13:30
 • 13:50
 • 14:10
 • 14:30
 • 14:50
 • 15:10
 • 15:30
 • 15:50