TERMINY EGZAMINÓW

EGZAMINY DLA UCZNIÓW EDUKACJI DOMOWEJ

Link do zapisu na egzaminy otrzymaliście Państwo w mailu.
Proszę pamiętać aby dziecko zapisywać na konkretny przedmiot w przeznaczonym do tego arkuszu.
Jedna tabela dotyczy przedmiotów prowadzonych przez jednego nauczyciela.

TERMINY EGZAMINÓW DLA KLAS 1-3:

Egzaminy dla dzieci uczących się w edukacji domowej w klasach 1-3:

* Zastrzegamy sobie możliwość przesunięcia egzaminu z przyczyn od nas niezależnych (np. choroba nauczyciela)

KLASA 1-3

20 stycznia (poniedziałek-wtorek) 10:00 – 13:00
21 stycznia (poniedziałek-wtorek) 10:00 – 13:00
18 marca (środa) 10:00-13:00
21 marca (sobota) 10:00 – 13:00
01 kwietnia (środa) 10:00 – 13:00
6 maja (środa) 10:00 – 13:00
9 maja (sobota) 10:00 – 13:00
20 maja (środa) 10:00 – 13:00

 

TERMINY EGZAMINÓW DLA KLAS 4-8:

 • 23 LISTOPADA 2019
 • 20 STYCZNIA 2020
 • 21 STYCZNIA 2020
 • 22 LUTEGO 2020
 • 21 MARCA 2020
 • 09 MAJA 2020
 • 22 MAJA 2020
 • 23 MAJA 2020
 • 29 CZERWCA 2020
 • 30 CZERWCA 2020
 • 24 SIERPNIA 2020

PRZEDMIOTY Z KTÓRYCH UCZEŃ ED KLAS 4-8 ZDAJE EGZAMIN:

PRZEDMIOTKLASA IVKLAS VKLAS VIKLAS VIIKLASA VII
JĘZYK POLSKITAKTAKTAKTAKTAK
JĘZYK ANGIELSKITAKTAKTAKTAKTAK
JĘZYK NIEMIECKI LUB HISZPAŃSKINIENIENIE TAKTAK
HISTORIATAKTAKTAKTAKTAK
KOSSNIENIENIENIETAK
PRZYRODATAKNIENIENIENIE
GEOGRAFIANIETAKTAKTAKTAK
BIOLOGIANIETAKTAKTAKTAK
CHEMIANIENIENIETAKTAK
FIZYKANIENIENIETAKTAK
MATEMATYKATAKTAKTAKTAKTAK
INFORMATYKATAKTAKTAKTAKTAK
EdBNIENIENIENIETAK

 

Egzaminy pisemne w każdym z terminów odbywają się o dwóch godzinach:

 • 09:00
 • 12:30

Po egzaminie pisemnym dzieci przystępują do egzaminu ustnego.

Proszę pamiętać, aby zapisów dokonywać w zakładce dotyczącej danego przedmiotu !!!

Dzieci piszące egzamin pisemny o godzinie 09:00 mogą wybrać godzinę egzaminu ustnego spomiędzy dostępnych:

 • 10:00
 • 10:20
 • 10:40
 • 11:00
 • 11:20
 • 11:40
 • 12:00
 • 12:20

Dzieci piszące egzamin pisemny o godzinie 12:30 mogą wybrać godzinę egzaminu pisemnego spomiędzy dostępnych:

 • 13:30
 • 13:50
 • 14:10
 • 14:30
 • 14:50
 • 15:10
 • 15:30
 • 15:50